Money, Money, Money

„Money, Money, Money“ je název výstavy, která se ve Varese, v severní Itálii, zaobírá existencí a smyslem peněz. „Zentrum“, alternativní prostor kde výstava probíhá (16.11. – 10.12.2014) sestává ze tří výstavních platforem kurátorovaných nezávisle na sobě, ale navzájem propojených. Jednotícím prvkem je tu společné nasazení skupiny umělců a kurátorů, často v jedné osobě, soustředěných okolo iniciátora projektu a konceptuálního umělce Ermanna Cristiniho (1951). Umělec a kurátor Giancarlo Norese (1963) na výstavě prezentoval svou práci nazvanou „Money is dead“ sestávající z do kruhu vyskládaných mincí v hodnotě 1 eura s vyraženým nápisem „Money is dead“ na každé z nich. Norese k výstavě přizval Vladimíra Havlíka (1959), který reflektuje peníze v konceptuálně pojatém artefaktu vytvořeném z podlouhlé krabičky vodových barev. Do kulatých otvorů Havlík umístil různé mince a objekt nazvaný „Art is money“ doplnil prázdným papírem se štětcem. Minimalisticky pojatá výstava, kterou tvoří dvě díla dvou umělců, se i přes svou poetiku reálně dotýká „všeprostupujícího“ světa peněz a vyvolává řadu otázek. Sám Giancarlo Norese se ptá: „Jestliže se měna materiálně odhmotnila a ekonomie už není vázána na výrobu zboží, proč by svět živých měl být odlišný od toho na „Ostrově mrtvých?“ Můžeme se zeptat i jinak: Když jeden umělec nám sděluje, že „Umění jsou peníze“ a druhý tvrdí, že „Peníze jsou mrtvé“, co z toho vlastně vyplývá pro umění?

Hana Křenková
Atelier, Prague, 2015-1